Hakkımızda
Firmamız 03 Temmuz 1991 yılında kurulmuştur. Ağırlıklı olarak genel müteahhitlik hizmetleri, yurt içinde ve dışında Kamu İktisadi Teşebbüsleri, özel kuruluşlar, kooperatifler veya sair hakiki ve hükmi şahıslara karşı her türlü inşaat ve tesisat işlerini taahhüt etmektedir. Aynı zamanda bilumum inşaat ve tesisat malzemelerinin alım ve satımını konularında da iştigal etmektedir.
ÖZCAN ÇELİK İNŞAAT 1991 den buyana, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklere değişik büyüklüklerde değişik ihtisas alanlarında muhtelif taahhütler yerine getirmiştir.
Modern iş makineleri ile desteklenen mühendisler ve mimarlardan oluşan personel kadrosu ile tüm alt ve üst yapı kapsamına giren; fabrikalar, toplu konutlar, hastaneler, kamu hizmet binaları, asfalt kaplama yol yapımı, içme suyu şebeke inşaatı ve kanalizasyon şebekesi inşaatı ve taahhütleri yerine getirmektedir.
Firma her projeye sürekli personel ekibi tahsis etmekte ve bu ekipler firmanın tüm kaynakları ile desteklenmektedir. Ekipler özel projelerde ihtiyaç duyulduğunda, yerli ve yabancı uzman danışmanlarla da takviye edilmektedir.